Indikatorväxter

Skapa dig en bild av skogsträdgårdens växter med hjälp av kategorierna här nedanför.

Kvävefixerande örtartade

Kvävefixerande träd

Beskriv varumärket och vad som utmärker det. Färger, smak, design, formgivning, material, målgrupper?

Varumärke 2

Beskriv varumärket och vad som utmärker det. Färger, smak, design, formgivning, material, målgrupper? 

Varumärke 3

Beskriv varumärket och vad som utmärker det. Färger, smak, design, formgivning, material, målgrupper?