Odla Ihop Tanto

5000 kvadratmeter parkmark förvandlas till en myllrande matoas mitt i en stor stad.

Vi bygger skogsträdgårdar, grönsaks- och spannmålsodling, dammar, spaljéer, komposter, bevattnings- och energilösningar, odlar grönsaker och driver upp perenna växter. Här uppstår fantastiska möten mellan medlemmar, förbipasserande, grannar och turister.

Vi utgår från permakulturens principer om respekt för natur, djur, människor och allas lika och stora värde. 

Alla är välkomna!

ARBETSTRÄFFAR:

Fortlöpande info i Facebookgruppen:  Odla Ihop Tanto
 

Hitta hit:

Instagram

Permakulturdesign tanto

Det här är den permakulturdesign vi tagit fram för vår odling i Tantolunden.

dokument:

Permakulturdesignen som bildpresentation med grundkarta, sektoranalys, input-outputschema, permakulturprinciper med mera.