INDIKATORVÄXTER

Växter trivs i olika sorters jord, med olika närings- och fuktförhållanden. Vissa växter är typiska på platser med vissa egenskaper, så kallade ståndorter. När du ser många växter av ett slag på en plats kan det vara en indikatorväxt, en växt som till exempel talar om att jorden är sandig, kalkrik, mullfattig, kaliumrik, fuktig ... Här är en lista på sådana inikatorväxter. 

Klicka på bilderna för att se växternas namn.

Kompakterad, dåligt dränerad jord, kall

Lätt, sandig, väldränerad

Mullrik

Mullfattig

Högt pH, kalkrik