Permakultur

Vi arbetar praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturens grundprinciper: omsorg om människor, djur och natur och rättvis fördelning utifrån en princip om alla människors lika och höga värde.
Ändamålet är att tillvarata resurser, mänskliga och materiella. Grundhållningen att ingen människa och ingenting är förbrukningsmaterial utan har en plats och ett värde och ska behandlas med omsorg.

Här skriver vi  om vad permakultur är, hur en går tillväga när en designar en permakulturodling och om olika tekniker för odling, sätt att ta tillvara vattenresurser och värme.

Om vår information inte är så konsekvent och heltäckande är det för att vi i första hand gör på plats, prövar oss fram. När vi läser på eller förbereder en workshop kommer det succesivt byggas på med information här på hemsidan.