Odla ihop i tanto

Odlingen i Tantolunden har sina särskilda förutsättningar. 

ATT FYLLA PÅ VATTEN
VÄXTINFOMALL

Permakulturdesign tanto

Det här är den permakulturdesign vi tagit fram för vår odling i Tantolunden.

dokument:

Permakulturdesignen som bildpresentation med grundkarta, sektoranalys, input-outputschema, permakulturprinciper med mera.