Odla Ihop Tanto

5000 kvadratmeter parkmark förvandlas till en myllrande matoas mitt i en stor stad.

Vi bygger skogsträdgårdar, grönsaks- och spannmålsodling, dammar, spaljéer, komposter, bevattnings- och energilösningar, odlar grönsaker och driver upp perenna växter. Här uppstår fantastiska möten mellan medlemmar, förbipasserande, grannar och turister.

Vi utgår från permakulturens principer om respekt för natur, djur, människor och allas lika och stora värde. 

Alla är välkomna!

ARBETSTRÄFFAR:
Onsdagar 11-15
Söndagar 12-15
Fortlöpande info i Facebookgruppen: Odla Ihop Tanto

Instagram

Nu har vi skördat snö! Två stora snöhögar ska ge oss snö i vår. Och tänk om de räcker ända in i sommaren? Nu ska de täckas med halm eller ensilage och pressening. I år vill vi bli självförsörjande på vatten. Det här kan inte bli hela lösningen, men många bäckar små ... Bokstavligen. Den ena högen skottade vi upp själva, den andra fick vi hjälp med av Tim som jobbar på trädgårdsfirman på granngårdarna. Stort tack!!
Nu är vi på banan: Hundra för en och Lokförare Bergfälts jätteärt. Tack Robin Gullstrand på Sambruket i Sösdalabygden!
Onsdag 3 feb 12-14 skottar vi upp en mega-snöhög för att ha som vattenresurs. Vi kommer täcka den med ensilage och pressening, och förhoppningsvis ger det oss smältvatten ända till i sommar. Naivt? Ja!! Kul? Definitivt!! Och så river vi plasten på växthuset, den har börjar falla sönder. Sen får ni vara med och bygga nytt i vår!

Permakulturdesign tanto

Det här är den permakulturdesign vi tagit fram för vår odling i Tantolunden.

dokument:

Permakulturdesignen som bildpresentation med grundkarta, sektoranalys, input-outputschema, permakulturprinciper med mera.