Odla Ihop Tanto

5000 kvadratmeter parkmark förvandlas till en myllrande matoas mitt i en stor stad.

Vi bygger skogsträdgårdar, grönsaks- och spannmålsodling, dammar, spaljéer, komposter, bevattnings- och energilösningar, odlar grönsaker och driver upp perenna växter. Här uppstår fantastiska möten mellan medlemmar, förbipasserande, grannar och turister.

Vi utgår från permakulturens principer om respekt för natur, djur, människor och allas lika och stora värde. 

Alla är välkomna!

ARBETSTRÄFFAR:


Onsdagar 11-15
Söndagar 12-15
Fortlöpande info i Facebookgruppen:  Odla Ihop Tanto
 

Hitta hit:

Instagram

Odla Ihop Tanto har fått Hornstullspriset! Extra fint för att det är dom som bor i området som nominerar! https://www.mynewsdesk.com/se/hornstull/pressreleases/odla-ihop-vinner-hornstullspriset-2021-3087743?fbclid=IwAR2OecJB8MiXXENg_eixvGE_SnZr6egEkrJudX7iyx59qLFKQOGDTol4q6M
Vi är nominerade till Hornstullspriset! Det är de som bor i området som nominerar, och därför känns det extra fint.  Den 7:e april får vi veta om vi fått priset på 20000 kr. Hoppas att det blir vi, för de pengarna kunde fylla våra blivande skogsträdgårdar med roliga buskar, plantor och träd som kan ge Hornstullsborna bär, frukt och skörd i decennier framöver!
Nu har vi skördat snö! Två stora snöhögar ska ge oss snö i vår. Och tänk om de räcker ända in i sommaren? Nu ska de täckas med halm eller ensilage och pressening. I år vill vi bli självförsörjande på vatten. Det här kan inte bli hela lösningen, men många bäckar små ... Bokstavligen. Den ena högen skottade vi upp själva, den andra fick vi hjälp med av Tim som jobbar på trädgårdsfirman på granngårdarna. Stort tack!!

Permakulturdesign tanto

Det här är den permakulturdesign vi tagit fram för vår odling i Tantolunden.

dokument:

Permakulturdesignen som bildpresentation med grundkarta, sektoranalys, input-outputschema, permakulturprinciper med mera.