En studie av hållbara alternativ till odlingstorv vid jordförbättring inom trädgård
Therese Hancock 2012, Akademien för teknik och miljö, Gävle högskola
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:578774/FULLTEXT01

Göra egen såjord eller inte?

Det här är en knixig fråga, och vi läser på.
Såjord ska inte vara för näringsrik, och den ska vara lätt och luftig så att rötterna får syre.

Det går att blanda själv, och det gör det billigare än att köpa såjord. Men i "recepten" därute på nätet rekommendas ogödslad torv och  perlit eller vermikulit. Perlit och vermikulit är sten som hettas upp till över 1000° och då liksom "poppar" och blir vitt och poröst. Inte en hållbar process precis. Torvbrytning medför väldigt mycket koldioxidutsläpp, och eftersom torv bildas så långsamt är det inte hållbart att använda den.

Ekologisk såjord innebär inte att den är ekologisk, utan att den är godkänd för ekologisk odling. Men den är hyfsat giftfri.

Det rimligaste verkar vara att blanda siktad kompostjord med siktad lövkompost och sand.

Vi kör nog med ekologisk köpe-såjord tills vi kommit på nåt riktigt bra och fått fram tillräckliga mängder egen kompost.