Bli medlem i odla ihop

Som medlem kan du:

  • delta i planerings- och arbetsträffar
  • delta som invald i sociokratiska arbetscirklar
  • hänga med när vi hälsar på andra permakultur- och odlingsgrupper
  • ingå i våra medlemsutskick med inbjudningar till händelser
  • delta på våra årsmöten

Vad krävs av dig?

  • att du betalar medlemsavgiften på 200 kr/år
  • att du deltar i vårt arbete minst två timmar i månaden utspritt som du vill under året.