Här sammanställs olika typer av kunskap och odlingsmetoder.  Så som listor över växter, deras egenskaper och vilka som trivs med varandra och vilka funktioner de fyller i det ekosystem vi vill skapa i permakulturtädgården.