Växtinfo

Lägg till din egen HTML-kod här.

30

VISIONSMÖTE Odla Ihop 2020! Vi skapar Odla Ihop tillsammans. Den 1 februari ses vi för att diskutera våra visioner för Tanto detta år och säsong. Till dig som varit med förut, lite eller mycket: Vad vill du förändra detta år? Vad vill du odla? Hur vill du skapa platsen? Och till dig som är ny: Välkommen! Ett visionsmöte är ett perfekt sätt att välkomnas in i gemenskapen, få en bild av det vi redan skapat och bidra med dina egna idéer. Tid och plats kommer publiceras på Odla Ihop Tantos FB. Stay tuned! #odlaihop #odlalokalt #permaculture #omställning #cultivation #resilience #tanto #södermalm #stadsodling #stockholm #visionsmöte #välkommen #2020

57

HÜGELBÄDD Något vi ser fram emot 2020 är fler hugelbäddar! Att odla på detta sätt, enligt hugelkultur, är ett smart sätt att ta vara på olika former av organiskt material som annars hade gått till spillo. I Tanto har vi tillgång till mycket trä i form av grenar och kvistar, och dessa utgör grunden till hugelbäddar, som man sedan bygger på för att bilda en upphöjd bädd. Grenarna tillför näring till jorden under den fleråriga nedbrytningsprocessen, samt hjälper att bevattna bädden “inifrån”, vilket sker genom att vatten lagras i de förmultnande grenarna. Detta gör att hugelbäddar i stort klarar sig utan bevattning och tillförsel av näring. I just denna hugelbädd användes grenar och kvistar, kompost, EM (effektiva mikroorganismer), jord och löv, alla saker som redan fanns tillgängliga på platsen! #odlaihop #odlalokalt #permaculture #omställning #cultivation #resilience #tanto #södermalm #stadsodling #stockholm #hugelbädd #hugelkultur #hugelbed

42

SKOGSTRÄDGÅRD Genom åren har vi byggt upp flertalet skogsträdgårdar, men vad är det egentligen? Skogsträdgårdar, eller forest gardens, planeras för att efterlikna skogsbryn, med ätliga växter i olika höjder. Skogsträdgården planeras så att de olika växterna får rätt tillgång till sol, och en stor fördel är symbiosen mellan de olika växterna som bland annat skyddar varandra från vind och angrepp. #odlaihop #odlalokalt #permaculture #regenerativtjordbruk #örakersgård #mat #lokalmat #leadermälardalen #omställning #forestgarden #skogsträdgård #symbios