Andra permakulturodlingar och skogsträdgårdar

Skogsträdgårdsbloggen
I Stjärnsund i Dalarna skapar Philip Weiss och Rebecca lever med, en skogsträdgård. Philip är diplomerad permakulturodlare. En sajt späckad med information.
https://skogsträdgården.stjärnsund.nu/

Kunskap om växter

Plants for a Future, pfaf
En fantastisk databas för ätliga-, nytto- och medicinalväxter.
http://www.pfaf.org

Den virtuella floran
http://linnaeus.nrm.se/flora/

Rare seeds
https://www.rareseeds.com

grönsaksodling

Jordig
http://www.jordig.se

Skillnadens trädgård
Drivs av Sara Bäckmo som bor i Skillnaden och har en 450 kvm stor köksträdgård  söder om Växjö, odlingszon 3.
http://blogg.land.se/skillnadens-tradgard

fröfirmor

Runåbergs fröer
Impecta Fröhandel
Odla.nu
Jennys frön och sånt
Klostra
Gourmetgarage
Fröer.nu
Frökungen.se
Bröderna Nelsons
Lindbloms frö
Fuglebjerggaard.dk – Camilla Plum

forskning, uppsatser

Odlingsbäddar och växter enligt permakulturens principer,
Linda Olsson
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:379011/FULLTEXT01.pdf

Slu - Epsilon Open Archive
https://pub.epsilon.slu.se