Jord är ett stort och otroligt intressant område. Det är via jorden vi främst kan påverka växternas förutsättningar för att gro, växa och bli starka. Jord är så viktigt att FN hade ett jordår nyligen. Hälften av världens matjord har spolats ut i haven under de senaste 30 åren. Nu är det dags att vända trenden och börja bygga jord igen.